Vinnere av Innovator 2012

Picture - Rendra

Det første Startstøttestipendet på en halv million kroner ble delt ut til Rendra, som etablerte bedrift samme dag som de vant på Innovator. Prisen ble tildelt teamet for deres 3D-visualiseringsteknologi som letter arbeidet på byggeplassen. Teamet består av studentene Marit Rødevand, Sigrid Kjøbli, Ragnhild Byrkjeland, Sigve Martin Pettersen og Kristian Fallrø. 

Foto: Terje Trobe/NTNU

 

 

Picture - Havtek

Det andre Startstøttestipendet på 500.000 ble tildelt HavTek,  som også vant 1.premie i Venture Cup Entreprenørklasse på kr 70.000. HavTek utvikler en not som skal forebygge og raskt stoppe lakserømning.

Foto: Terje Trobe/NTNU

 

 

Picture - Campus Guiden

Venture Cup Entreprenørklasse, 2.premie på kr 30.000 ble delt ut til CampusGuiden, som tilbyr eiere av store bygg en løsning for innendørs posisjonering og navigering, slik at brukeren lettere finner frem innendørs. 

Foto: Terje Trobe/NTNU

 

Picture - Kløver

Venture Cup Hovedklasse, 1.premie på kr 70.000 gikk til Kløver for en romdeler laget i ull. Romdeleren er designet av Birgitte Røsvik fra Ålesund og startet som hennes masteroppgave i industriell design ved NTNU. Forretningsplanen er skrevet som et samarbeid mellom Birgitte og Mats Herding Solberg, som tar produktutviklingen videre i sin mastergrad neste semester.

Foto: Terje Trobe/NTNU

 

Picture - Searis

Venture Cup Hovedklasse, 2.premie på kr 30.000 gikk til Searis, som utvikler teknologi for å fange kråkeboller. Teamet består av Tor-Inge Eriksen, Erik Johannes Forsmo, Bernt-Johan Bergshaven og Tore Norheim Augtun.

Foto: Terje Trobe/NTNU

 

 

Picture - Covert Vector

I Take-Off Midt-Norge ble premien på kr 100.000 delt ut til Covert Vektor, som utvikler 3D-visualisering av vanskelige data. 

Foto: Terje Trobe/NTNU 

 


Share this page